Biegły Sądowy mgr inż. Jeremi Lemke

    Witam Państwa na stronie biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie geodezji i kartografii, o specjalności:

  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników,
  • podziały, rozgraniczenia nieruchomości i opracowanie map do celów prawnych,
  • geodezyjna obsługa inwestycji.

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. nr 15, poz. 133), ustanowienie biegłym uprawnia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

    W przypadku zapotrzebowania na wykonanie opinii bądź ekspertyzy z zakresu geodezji i kartografii dla osób prywatnych, firm czy instytucji zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: 
lemke.pl

Kontakt